produkty stavební chemie
Nový web

Adhezní můstek, primery, penetrace, impregnace, adheze

Adhezní můstek, primery, penetrace, impregnace, adheze

Správné použití této složky vám zaručuje požadované zpevnění a uzavření povrchu podkladních stavebních materiálů. Vždy je třeba určit, o jaký druh objektu se jedná a jaké stavební úpravy budou prováděny. Je nutné přihlédnou k působení povětrnostních vlivů, časté výkyvy teplot, působení UV záření apod.

Sortiment je přizpůsoben k aplikaci jak na vnitřní, tak na vnější prostory s přihlédnutím k struktuře a prostoru určených k přípravě podkladů. Může se jednat např. o původní omítky, neomítnuté zdivo a venkovní štuky. Uplatnění najdeme i před aplikací stěrkových a omítkových hmot na lehké a porézní betony. Častá je úprava nosných podkladů před vytvořením mozaikových omítek. V případě hladkých a málo savých podkladů jsme připraveni nabídnout k ošetření další z našich produktů.

Výrobky, které nabízíme, spolehlivě zpevňují podklad a zamezují předčasnému vysychání vrchní omítky, zaručují snížení savosti podkladních stavebních materiálů ve vnějších i vnitřních prostorách. Jiné materiály budou použity na horské chalupě, kde je potřeba mít na paměti častější výskyt mrazů a celkově vlhké prostředí, než pro objekty na které působí převážně sluneční záření.

Primery, penetrace, impregnace

NORDLATEX

Latex do cementových malt Elastomerický polymer ve vodní emulzi, který po přidání k cementovým maltám neobsahujícím vápno zvyšuje jejich přilnavost, pružnost a nepropustnost. NORDLATEX je ideální pro přípravu cementového mléka na betonové omítky nebo na zdivo jakéhokoliv druhu, a pro vytvoření nepropustných malt a malt mrazuvzdorných malt,...

více...

NORDLATEX VA

Latex do vápenocementových malt Přípravek na bázi plastomerických pryskyřic ve vodní disperzi, který po přidání k vápenocementovým maltám značně zvyšuje jejich přilnavost, pružnost a nepropustnost, a to i za přítomnosti jílu, jemných složek a slaných písků. NORDLATEX VA je ideální pro přípravu cementového mléka na omítky z betonu nebo na zdivo...

více...

RIVLATEX

Adhezní základní nátěr do sádry Elastomer ve vodní disperzi, který dokáže zlepšit adhezi i k podkladům s velmi jemnou porézností, jako je sádra, sádrokarton, vápno a beton. RIVLATEX je specifický adhezní základní nátěr pro pokládku na mikroporézní podklady a malby jakéhokoliv druhu, lepidla pro svislou pokládku obkladaček a barevné omítky....

více...

BETONLATEX

Latex do lepidel a cementových malt BETONLATEX je emulzní, stabilizační a aditivní disperze elastomerických polymerů ve vodě. Používá se jako přísada pro lepidla a cementové malty a je speciálně vytvořen pro zvýšení jejich přilnavosti, pružnosti a nepropustnosti. BETONLATEX se používá speciálně: s lepidlem MONOTACK SUPER při pokládce glazovaného kameniva na...

více...

Adheze, impregnace, primery

Přípravky jsou vyvíjeny tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky. Nabízíme produkty, které po přidání k vápenocementovým maltám zvyšují jejich přilnavost, pružnost, nepropustnost a mrazuvzdornost i v extrémně zatíženém prostředí. Naopak podklady s velmi jemnou porézností, jako je sádra, sádrokarton, vápno nebo beton vyžadují adhezní základní nátěr, který dokáže zlepšit adhezi.

Pro vyhodnocení konkrétních potřeb stavebního zásahu jsme připraveni kvalifikovaně poradit s produkty, které naše společnost nabízí.