produkty stavební chemie
Nový web

Azbest, ošetření azbestu, azbest likvidace

Azbest, ošetření azbestu, azbest likvidace

Pod pojmem azbest se rozumí křemičité minerály dobývané těžbou, vyznačující se částicemi s vláknitou strukturou a tvorbou hroznovitých agregátů. Specifickou strukturou částic se vysvětluje pojivost a pevnost tohoto prvku, ale také skutečnost, že je zdraví velmi nebezpečný a že vyvolává chronické záněty, degenerativní poruchy a zhoubné novotvary. 

I když jsou v současnosti těžba a používání azbestu zakázány, stále zůstává aktuální problém výrobků zhotovených z cementových směsí obsahujících azbestová vlákna a používaných převážně jako krytiny či opláštění, nebo vystavených působení povětrnostních vlivů, přičemž kyselé deště v kombinaci s působením mikroorganismů způsobují postupný rozpad pojivové matrice a s tím související uvolňování vláken do ovzduší.

Jak se bránit: Azbest je zdraví nebezpečný pouze při uvolňování do ovzduší a možnosti jeho vdechování; bezpečná ochrana před „azbestovým rizikem“ spočívá v úplném odstranění azbestocementových desek a jejich předání pověřené firmě, která má oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady, nebo jejich úplném zapouzdření (inkapsulaci) pomocí materiálů, které definitivně zamezí uvolňování vláken do ovzduší.

ULOŽENÍ ODPADU Z AZBESTU NA SKLÁDKU

Před odstraněním výrobku z azbestocementových desek a jejich uložením na skládku je třeba zamezit šíření azbestových vláken.

Toho lze docílit napuštěním podkladu vhodným fixačním přípravkem, barevným, nebo, v některých zemích EHS, bezbarvým.

Nord Resine doporučuje použití přípravku AMIANTOFIX.

ZAPOUZDŘENÍ (INKAPSULACE) AZBESTU

Zapouzdření (inkapsulaci) výrobku z azbestocementu je třeba provádět s použitím produktů, splňujících požadavky D.L. (Legislativního dekretu/vládního nařízení) ze dne 20.8.1999, ustanovení normy UNI 10686. Norma rovněž stanoví, že minimální tloušťka zapouzdřovací (inkapsulační) vrstvy musí být 0,25 mm, a že poslední dvě vrstvy musí být barevně odlišené, aby tak byla zákazníkovi usnadněna pravidelná kontrola, která je prováděna výlučně na náklady vlastníka nebo nájemce nemovitosti. DM (Ministerský dekret) ze dne 6.9.1994 doporučuje kombinované použití impregnačních a krycích materiálů. Podle ustanovení D.M. (Ministerského dekretu) ze dne 6.9.1994 lícování a překrývání nejsou vhodné k tomu, aby zabraňovaly uvolňování vláken, není-li použito zapouzdření (inkapsulace) třídy C nebo vyšší. Zapouzdřovací cyklus, navrhovaný firmou Nord Resine, počítá s aplikací přípravku AMIANTOPLAST na kotvící a konsolidační podklad PRIMER SOL PLAST (viz kapitola PODKLADY a KOTVÍCÍ PODKLADY).

AMIANTOFIX

Základní nátěr pro azbest. Impregnační a zpevňující základní nátěr speciálně vyvinutý tak, aby vytvořil světlou nekrycí vrstvu, která je ideální jako základní nátěr pro izolování azbestových vláken před odstraněním výrobků a jejich odevzdáním do sběrného místa nebezpečných odpadů. AMIANTOFIX splňuje požadavky...

více...

AMIANTOPLAST

Zapouzdřovací prostředek pro azbest. Speciální přípravek na bázi plastických materiálů a elastomerických pryskyřic v emulzi, který po zaschnutí vytváří barevný povlak propouštějící páry a nepropouštějící vodu, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, který je schopen definitivně zapouzdřit azbestocementové výrobky a zcela...

více...

PRIMER SOL PLAST PU

Jednosložkový podklad na bázi rozpouštědel pro azbest. PRIMER SOL PLAST PU je vynikající základní nátěr, speciálně vyvinutý tak, aby zaručoval optimální přilnavost při nanášení na azbestové desky dle D.L. (Legislativního dekretu/vládního nařízení) ze dne 20. 8. 99, a to i bez nutnosti mytí. Produkt je schopen proniknout do mechovitých a křehkých struktur...

více...

ELASTIC TOP

Impregnační ochranný plášť pro plechové střechy a střechy ze stříkaného PU. Hybridní produkt na bázi polymerů rozptýlených ve vodě, avšak uzavřených v maticovém roztoku, určený k ochraně středně silných vrstev (500-600 µ) stříkané polyuretanové pěny, lakovaných či natíraných plechových oxidovaných povrchů, hliníkových...

více...

U.V. LASTIK

Emulzní ochranný přípravek pro PU povrchy . Vodnatá disperze z hyperelastomerických pryskyřic, která po vyzrání vytváří barevný ochranný film, ideální k impregnační ochraně a ochraně flexibilních povrchů různé povahy před UV zářením,. Zesílený přípravkem MAT 22 je určený k vytvoření ochranného nepropustného pláště...

více...

OCHRANA STŘÍKANÉHO POLYURETANU

Stříkaný polyuretan (PU), často používaný k sanaci starých krytin z PU s vysokou hustotou díky svým izolačním schopnostem, díky schopnosti zvyšovat nosnost krytiny samotné, je využíván rovněž jako zapouzdřovací prostředek pro azbestocement. V tomto případě musí stříkaný polyuretan projít zkouškou ohnivzdornosti a musí mít vysokou hustotu (60 kg/m3).

Stříkaný polyuretan musí být chráněn elastomerickými pryskyřicemi před působením agresivního slunečního záření. Je zde možnost výběru mezi rozpustným roztokem ELASTIC TOP a hyperelastomerem ve vodnaté emulzi UV LASTIK.

Ošetření azbestu a stříkaného PU